بز ریش سفید- پات کست

داستان کوتاه: بز ریش سفید

صمد بهرنگی با جهان‌بینی متفاوت و منحصربه‌فردش نویسنده‌ای است که مخاطبان آن هیچ محدودیت سنی‌ای ندارند.

داستان کوتاه بز ریش سفید با زبانی کودکانه و سرراست روایتگر یک بُز، بره، گوساله و سگ است که به‌دلیل گَری آن‌ها را از ده دور می‌کنند. آن‌ها نیز مدتی برای خود در صحرا و دشت زندگی می‌کنند، اما دست‌آخر طی اتفاقی تصمیم می‌گیرند که به ده برگردند.

 

نویسنده: صمد بهرنگی

گوینده: پیمان قریب پناه

ناشر صوتی: نوار