پات کست بانکداری شناختی

قسمت اول: هوش مصنوعی در صنعت بانکداری، مقدمه یک تحول بزرگ

بانکداری شناختی، نسل بعدی بانکداری است که بر شانه‌های بانکداری دیجیتال سوار است
پادکست: لرنودیو
توزیع کننده: عصر پرداخت
مدیر اجرایی: عبداله افتاده
نویسنده: هومن رضوی
ویراستار و راوی: شکیبا بهری
موسیقی: دانیال فرح بخشی
اسپانسر: پات لایف
مدت زمان:35 دقیقه
فصل اول این سریال “هوش مصنوعی و مدل‌های کسب و کار بانکداری مدرن” نام دارد و شامل 10 اپیزود است که در هر اپیزود، تاثیر هوش مصنوعی بر یکی از اجزای مدل کسب و کار بانک‌ها بررسی و ارائه شده است.
قسمت اول: هوش مصنوعی در صنعت بانکداری، مقدمه یک تحول بزرگ
در این قسمت، مقدمه ای از هوش مصنوعی ارائه می شود
تاثیر هوش مصنوعی بر تمام مدل کسب و کار در بانکداری نوین معرفی شده است
بانکداری شناختی، به عنوان نسل بعدی بانکداری دیجیتال تعریف می شود
نقش هوش مصنوعی و کاربردهای آن در بانکداری شناختی مرور می شود قسمت های بعدی سریال معرفی می شود