پات کست

هوش مصنوعی در صنعت بانکداری، مقدمه یک تحول بزرگ

پات لایف حامی فصل اول پادکست بانکداری شناختی با نام هوش مصنوعی و مدل های کسب و کار بانکداری مدرن است.

پات لایف از شما دعوت می کند شنونده این سریال صوتی باشید

آخرین پادکست ها