logo-samandehi

سرویس نیکوکاری

کمک مستقیم و آنلاین به بیش از ۴۰ خیریه معتبر از طریق پات لایف 

۱. انتخاب گزینه نیکوکاری
۲. انتخاب موسسه خیریه
در این قسمت می توانید از بین لیست نمایش داده شده، موسسه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
٣. وارد کردن مبلغ
مبلغ مورد نظر جهت کمک به خیریه منتخب خود را وارد کنید.
٤. وارد کردن اطلاعات بانکی
در این مرحله می توانید مبلغ مشخص شده را از طریق کارت بانکی و یا در صورت داشتن موجودی از طریق کیف پول پات لایف، پرداخت کنید.
Previous slide
Next slide
١. انتخاب گزینه نیکوکاری
در این قسمت گزینه نیکوکاری را انتخاب کنید.
٢. انتخاب موسسه خیریه
در این قسمت می توانید از بین لیست نمایش داده شده، موسسه موردنظر خود را انتخاب کنید.
٣. وارد کردن مبلغ
مبلغ مود نظر جهت کمک به خیریه منتخب خود را وارد کنید.
٤. وارد کردن اطلاعات بانکی
در این مرحله می توانید مبلغ مشخص شده را از طریق کارت بانکی و یا در صورت داشتن موجودی از طریق کیف پول پات لایف، پرداخت کنید.
Previous slide
Next slide
پیمایش به بالا