logo-samandehi

سرویس چک های صیادی

از طریق منو چک های صیادی پات لایف امکان استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک، ثبت چک صیادی، تایید یا رد دریافت، انتقال چک و استعلام وضعیت به راحتی قابل انجام است.

۱. ورود به صفحه خدمات بانکی
ابتدا از روی صفحه اصلی وارد منوی خدمات بانکی شوید.
۲. انتخاب گزینه چک های صیادی
در این قسمت گزینه چک های صیادی را انتخاب کنید.
۳. سامانه صیاد
در این قسمت به تمام گزینه های سامانه صیاد دسترسی پیدا خواهید کرد.
۴. وارد کردن شماره سریال
برای استفاده از هریک از سرویس ها، بانک صادر کننده چک و وارد کردن شماره سریال چک صیادی الزامی است.
۵. شناسه صیاد چیست؟
شماره ۱۶ رقمی نوشته شده در هر چک، شناسه ای یکتا برای خدمات آنلاین سامانه صیاد می باشد.
Previous slide
Next slide
۱. ورود به صفحه خدمات بانکی
ابتدا از روی صفحه اصلی وارد منوی خدمات بانکی شوید.
۲. انتخاب گزینه چک های صیادی
در این قسمت گزینه چک های صیادی را انتخاب کنید.
۳. سامانه صیاد
در این قسمت به تمام گزینه های سامانه صیاد دسترسی پیدا خواهید کرد..
۴. وارد کردن شماره سریال
برای استفاده از هر یک از سرویس ها، بانک صادر کننده چک و وارد کردن شماره سریال چک صیادی الزامی است.
۵. شناسه صیاد چیست؟
شماره ۱۶ رقمی نوشته شده در هر چک، شناسه ای یکتا برای خدمات آنلاین سامانه صیاد می باشد.
Previous slide
Next slide
پیمایش به بالا